Categories
地图相关

关中唐十八陵卫星地图合集

唐十八陵是指唐朝19位皇帝位于陕西渭河平原的18座陵墓。从高祖李渊算起至哀帝李祝,唐朝共有21位皇帝。除唐末的昭宗李晔葬河南偃师的和陵,哀帝李祝葬山东菏泽的温陵之外,又因武则天与高宗合葬,因此有18座分布在渭河以北的陵墓。以下是唐十八陵的卫星地图列表:

献陵:https://www.earthol.com/view-13096.html
昭陵:https://www.earthol.com/view-7439.html
乾陵:https://www.earthol.com/fun-1-qianling.html
定陵:https://www.earthol.com/view-13097.html
桥陵:https://www.earthol.com/view-7294.html
泰陵:https://www.earthol.com/view-13102.html
建陵:https://www.earthol.com/view-13103.html
元陵:https://www.earthol.com/view-13113.html
崇陵:https://www.earthol.com/view-13115.html
丰陵:https://www.earthol.com/view-13123.html
景陵:https://www.earthol.com/view-13128.html
光陵:https://www.earthol.com/view-13133.html
庄陵:https://www.earthol.com/view-13138.html
章陵:https://www.earthol.com/view-13143.html
端陵:https://www.earthol.com/view-13148.html
贞陵:https://www.earthol.com/view-13152.html
简陵:https://www.earthol.com/view-13159.html
靖陵:https://www.earthol.com/view-13163.html